People
視障跑手黃耀棠、領跑員顏文輝專訪:一條手帶建立互信,從此成為生命同行者
因跑步重新接觸社會
二人三足建立默契
感應彼此節奏,六十五歲贏得全馬冠軍
People
視障跑手黃耀棠、領跑員顏文輝專訪:一條手帶建立互信,從此成為生命同行者
因跑步重新接觸社會
二人三足建立默契
感應彼此節奏,六十五歲贏得全馬冠軍