Intuition
《北極百貨的秋乃小姐》:現實中人與自然之間的殘酷裂口,由百貨公司職員用「職人精神」修補
鍾雪瑩專訪伸延閱讀:《北極百貨的秋乃小姐》
改編自漫畫家西村培同名作品
人與動物共存之烏托邦,激起觀眾保育意識
Intuition
《北極百貨的秋乃小姐》:現實中人與自然之間的殘酷裂口,由百貨公司職員用「職人精神」修補
鍾雪瑩專訪伸延閱讀:《北極百貨的秋乃小姐》
改編自漫畫家西村培同名作品
人與動物共存之烏托邦,激起觀眾保育意識