People
港隊游泳代表劉紹宇專訪:早水・毫秒・歐鎧淳
電笠人物專訪 特別號:我們的運動員
「紀錄係用嚟破㗎嘛!」
挑戰前人紀錄是運動員每日訓練最大動力
People
港隊游泳代表劉紹宇專訪:早水・毫秒・歐鎧淳
電笠人物專訪 特別號:我們的運動員
「紀錄係用嚟破㗎嘛!」
挑戰前人紀錄是運動員每日訓練最大動力